David Gross (1941-ngièn 2-ngie̍t 19-ngit –  ) he Mî-koet ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ. Kì chhai 2004-ngièn tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.

David Gross
Mû-ngî-miàng David Jonathan Gross
Chhut-se-ngit 1941-ngièn 2-ngie̍t 19-ngit Edit this on Wikidata (83-se)
Chhut-se-thi Washington Edit this on Wikidata
Koet-sit Mî-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Yîn-ngî Edit this on Wikidata
chûng-kau Vû-sṳ̀n-lun Edit this on Wikidata
Ho̍k-vi Chat-ho̍k Pok-sṳ Edit this on Wikidata
Mû-káu Harvard Thai-ho̍k, 柏克萊加州大學, 耶路撒冷希伯來大學, 耶路撒冷希伯來大學附屬中學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 物理學家, 大學教師, 理論物理學家 Edit this on Wikidata
ku-chú 加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校, Harvard Thai-ho̍k, Princeton Thai-ho̍k, 萊頓大學, 聖菲研究所, 萊頓大學 Edit this on Wikidata
Â-pâ Bertram Myron Gross Edit this on Wikidata
Mióng-cham www.kitp.ucsb.edu/gross