Cook Khiùn-tó

Cook Khiùn-tó
the Cook Islands
Kūki 'Āirani
Flag of the Cook Islands.svg
Coat of arms of the Cook Islands.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Cook Islands on the globe (Polynesia centered).svg
Cook Khiùn-tó ke só-chhai.
sú-tû Avarua

Cook Khiùn-tó he yit-ke vi chhai Nàm Thai-phìn-yòng sông, kie yî Fap-koet liâng Polynesia lâu Fiji chṳ̂ kiên, yù 15 ke tó-yí chû-sṳ̀n ke khiùn-tó, khì miang-miàng hí-ngièn yî yén-chṳ̂n thâm-sok Nàm Thai-phìn-yòng, fat-hien liáu hí-tô tó-yí ke James Cook sòn-chhòng.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯