Chuvash-ngî

Chuvash-ngî (Чăвашла; /ˈʧu.Vaʃ/) he Chuvash-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, su̍k-yî Altai Ngî-hì Turk Ngî-chhu̍k Oghur Ngî-kî, yì-chhiâ he Oghur Ngî-kî chûng kiùn yû ke hàn chhai sṳ́-yung chûng ke ngî-ngièn. Liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-khiéu tû vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ chûng-phu, Ural Sân-mak yî sî ke thi-fông, pâu-koat yû Chuvash Khiung-fò-koet, Tatarstan Khiung-fò-koet, Bashkortostan Khiung-fò-koet, Samara-chû, Orenburg-chû khi̍p Ulyanovsk-chû tén thi. Chhai Chuvash Khiung-fò-koet hióng yû kôn-fông ngî-ngièn ke thi-vi. Hien-sṳ̀ ngî-ngièn ngìn-khiéu kû-kie yok 200 van-ngìn.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chuvash-ngî Wikipedia