Chhṳ̀n Kien-chû

Chhṳ̀n Kien-chû(1977-ngièn 5-ngie̍t 2-ngit –  ) he Thòi-vân nàm-ngi-ngìn.

Chhṳ̀n Kien-chû
2007The5thTaipeiSupauCup-CharlesCCChen.jpg
Nàm-yên-yèn
Yîn-vùn miàng Love Liver, Blackie Chen
Sok-ho Het-ngìn
Koet-sit Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chhut-se (1977-05-02) 1977-ngièn 5-ngie̍t 2-ngit (45-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Kô-hiùng-sṳ
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, chú-chhṳ̀-ngìn, chṳ-chok ngìn, kîn-ki kûng-sṳ̂ thèu-kâ
Ngî-ngièn Koet-ngî, Yîn-ngî, Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî, chhû-chhû fi Ye̍t-ngî
Kau-yuk Thòi-vân Chûng-koet Vùn-fa Thai-ho̍k Kôn-kông Sṳ-ngia̍p Ho̍k-hì Pit-ngia̍p
Chûng-kau Kî-tuk-kau
Tui-siong
Fam Ví-khì (m. 2011-ngièn)
Yì-ńg Chhṳ̀n Yùi-fî (River)
(2015-01-15) 2015-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit (7-se)
Chhṳ̀n Yùi-siòng (Ryan)
(2015-01-15) 2015-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit (7-se)
Chhut-tho thi-tiám Thòi-vân Thòi-vân
Chhut-tho ngit-khì 2001-ngièn;​ yî-chhièn​(2001
Fa̍t-chhiok sṳ̀-thoi 2001-ngièn chṳ-kîm
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Chhòn-khì-sên Ngu-lo̍k
Het Thiên-sṳ́ Vhṳ-chok
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien