Ye̍t-ngî

Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Ye̍t-nàm-ngî.

Ye̍t-ngî he Hon-ngî-chhu̍k tú ke yit-chúng ngî-ngièn, chú-yeu fûn-pu chhai Chûng-koet ke Kóng-tûng lâu Kóng-sî, thùng Hiông-kóng lâu Au-mùn.

Ye̍t-ngî ke só-chhai.