Chuvash-ngî (Чăвашла; /ˈʧu.Vaʃ/) he Chuvash-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, su̍k-yî Altai Ngî-hì Turk Ngî-chhu̍k Oghur Ngî-kî, yì-chhiâ he Oghur Ngî-kî chûng kiùn yû ke hàn chhai sṳ́-yung chûng ke ngî-ngièn. Liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-khiéu tû vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ chûng-phu, Ural Sân-mak yî sî ke thi-fông, pâu-koat yû Chuvash Khiung-fò-koet, Tatarstan Khiung-fò-koet, Bashkortostan Khiung-fò-koet, Samara-chû, Orenburg-chû khi̍p Ulyanovsk-chû tén thi. Chhai Chuvash Khiung-fò-koet hióng yû kôn-fông ngî-ngièn ke thi-vi. Hien-sṳ̀ ngî-ngièn ngìn-khiéu kû-kie yok 200 van-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chuvash-ngî Wikipedia