Cheboksary.
Cheboksary Khì-chì
Cheboksary.

Cheboksary (Ngò-ngî: Чебоксары; Chuvash-ngî: Шупашкар) he Ngò-lò-sṳ̂ Chuvash Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 654 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 250.87 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 453,721-ngìn. 1469-ngièn kien-li̍p.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá