Brandenburg, he Tet-koet tûng-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Brandenburg thú-thi mien-chit vi 29,478.63 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 2,449,511 (2012-ngièn), sú-fú Potsdam.

Brandenburg.
Brandenburg Khì-chì.
Brandenburg Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

district population
  Barnim 176,953
  Dahme-Spreewald 161,556
  Elbe-Elster 110,291
  Havelland 155,226
  Märkisch-Oderland 189,673
  Oberhavel 203,508
  Oberspreewald-Lausitz 120,023
  Oder-Spree 182,798
  Ostprignitz-Ruppin 102,108
  Potsdam-Mittelmark 205,678
  Prignitz 80,872
  Spree-Neiße 124,662
  Teltow-Fläming 161,546
  Uckermark 128,174
  Stadt Brandenburg an der Havel 71,534
  Stadt Cottbus 102,129
  Stadt. Frankfurt (Oder) 60,002
  Stadt Potsdam 158,902

Chú-yeu Sàng-sṳ phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá