Boucherville he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1667-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 81.10 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 40,753(2011-ngièn).

Boucherville.
Boucherville.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Boucherville siông-koân ke tóng-on.