Bosnia-ngî

Bosnia-ngî (bosanski) he Bosnia lâu Herzegovina ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Slav Ngî-chhu̍k ke Nàm Slav Ngî-kî, kî yî Štokavian fông-ngièn. Chhai Nàm Slav Sa-fi Chú-ngi Lièn-pâng Khiung-fò-koet yîn-vì nui-chan ngá-kié chhièn mò Bosnia-ngî liá-ngióng ke kóng-fap, tông-sṳ̀ Serbia-ngìn, Croatia-ngìn lâu Bosnia-ngìn, tû-he sṳ́-yung yit-chúng chhṳ̂n-vì Serbia-Croatia-ngî ke Nàm Slav kôn-fông ngî-ngièn. Chhai nui-chan ke ko-chhàng tông-chûng ngî-ngièn ya sán-sâng liáu pien-fa, sûi-yèn kok chhu̍k-khiùn chhai ngî-ngièn sông ke chhâ-yi khi̍t mì-séu, than-he Croatia-ngìn chú-chông khì ngî-ngièn vì put-thùng yî Serbia-ngî lâu Croatia-ngî, Bosnia-ngìn ya khôi-sṳ́ chhṳ̂n kì-têu só sṳ́-yung ke ngî-ngièn vì Bosnia-ngî.

Bosnia-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Bosnia-ngî Wikipedia