Serbia-Croatia-ngî (Српскохрватски језик / Srpskohrvatski jezik) he liù-hàng chhai Tûng-Êu Balkan Pan-tó chhièn Nàm Slav chû-koet ke ngî-ngièn. Kîm-ha yù chṳn-chhṳ yîn-su, liá-chak ngî-ngièn chhai m̀-thùng ke koet-kâ m̀-thùng yúng-yû m̀-thùng ke miàng-chhṳ̂n lâu fat-yîm phêu-chún. 2007-ngièn Serbia-Croatia-ngî mû-ngî sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 19,000,000-ngìn.

Serbia-Croatia-ngî sṳ́-yung thi-khî .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Serbia-Croatia-ngî Wikipedia