Białystok

Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet (Pô-làn-ngî: Białystok) he Pô-làn tûng-pet-phu chui-thai sàng-sṳ, Pô-tet-là-chhia-sén Sú-fú, vi-yî Fà-sâ pet-phu thai-yok 180 kûng-lî ke thi-fông, chiap-khiûn Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂ piên-kie. Yîn-chhṳ́, chhai chhṳ́ sàng-sṳ ya hìn-sṳ̀n liáu yit-ke Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂ séu-sú mìn-chhu̍k kî-chhu khî. Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet yúng-yû tô só vùn-miàng Êu-chû Thai-ho̍k, khì-chûng chui vì-chho̍k-miàng ke he Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet Yî-khô Thai-ho̍k.

Białystok.
POL Białystok flag.svg
POL Białystok COA.svg
Białystok.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯