Baku (Azerbaijan-ngî: Bakı) he Sî-Â koet-kâ Azerbaijan ke sú-tû. Chúng mien-chit 2,130 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,122,300 ngìn (2012-ngièn thúng-kie).

Baku.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯