Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông, pet lâu Burgundy-Franche-Comté chiap-yòng. Chúng mien-chit 69,711 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 7,757,595-ngìn (2013-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Ain-sén, Allier-sén, Ardèche-sén, Cantal-sén, Drôme-sén, Isère-sén, Loire-sén, Haute-Loire-sén, Puy-de-Dôme-sén, Rhône-sén, Savoie-sén, Sông Savoie-sén. Khì sú-fú he Lyon.

Auvergne-Rhône-Alpes .
Auvergne-Rhône-Alpes Khì-chì
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Auvergne-Rhône-Alpes siông-koân ke tóng-on.