Ardennes-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ardennes (department))

Ardennes-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet pet-phu. Su̍k-yî Champagne-Ardenne Thai-khî. Chúng mien-chit 5,229 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 283,250-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Ardennes-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Ardennes-sén .
Ardennes-sén Khì-chì
Ardennes-sén .
Charleville place ducale.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ardennes-sén siông-koân ke tóng-on.