Anguilla
Anguilla
Flag of Anguilla.svg
Coat of arms of Anguilla.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Anguilla in United Kingdom.svg
Anguilla ke só-chhai.
sú-fú The Valley

Anguilla he Séu Antilles Khiùn-tó pet-phu ke Yîn-koet Hói-ngoi Liâng-thi, tó-sông ke chú-yeu hàng-ngia̍p he n̂g-ngia̍p lâu kôn-kông ngia̍p. Kiûn-sṳ fòng-ví he Yîn-koet ke chit-ngim.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá