Alagón, Zaragoza

Alagón, Zaragoza vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 24.22 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 7,178-ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Alagón, Zaragoza Khì-chì
Alagón, Zaragoza Vûn-chông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯