Airbus Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: Airbus S.A.S.), he Êu-chû yit-kâ mìn hòng fî-kî chṳ-chho Kûng-sṳ̂, yî 1970-ngiènTet-koet, Fap-koet, Sî-pân-ngà lâu Yîn-koet khiung-thùng chhóng-li̍p, Chúng-phu sat yî Fap-koet Toulouse.

Airbus.

Airbus Kûng-sṳ̂ he Êu-chû chui-thai ke kiûn fó kiûng-yin chṳ-chho sông Airbus si̍p-thòn (Airbus Group) khì-hâ khî-ngia̍p.

Li̍t-sṳ́編輯

Chó-khì kiê-thon編輯

Kiet-kèu編輯

Fu̍k-vu hàng ngia̍p編輯

Fu̍k-vu liâng-vet編輯

Chhâm-kien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯