Abkhazia Khiung-fò-koet
Аԥсны Аҳәынҭқарра
Республика Абхазия
Flag of the Republic of Abkhazia.svg
Coat of arms of Abkhazia.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Abkhazia in Europe (de-facto).svg
Abkhazia ke só-chhai.
sú-tû Sukhumi

Abkhazia Khiung-fò-koet (Abkhaz-ngî: Аҧсны Аҳәынҭқарра), he yit-ke pit-su châng-ngi yì sṳ-sṳ̍t sông thu̍k-li̍p ke koet-kâ. Muk-chhièn yû Ngò-lò-sṳ̂, Nicaragua, Venezuela, Nauru tén koet-kâ sṳ̀n-ngin.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá