"Māori-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Mô-li-ngî to Māori-ngî
無編輯摘要
 
[[File:TeReoMaori2013.png|right|thumb|350px|Mô-liMāori-ngî fûn-phu.]]
'''Mô-liMāori-ngî''' (Te Reo Māori) he [[NéuNew Sî-lànZealand]] Ngièn-chhu-mìn [[Mô-liMāori-ngìn]] ke [[ngî-ngièn]], ya-he NéuNew Sî-lànZealand ke sâm-chúng [[Kôn-fông ngî-ngièn]] chṳ̂-yit, nang lióng-chúng he [[Yîn-ngî]] lâu [[Sú-ngî]]. Mô-liMāori-ngìn chhiùng [[Thai-phìn-yòng]] chû-tó lòi-to NéuNew Sî-lànZealand chṳ̂-heu, ngî-yîm kî-pún sông pien-fa séu. Kî-pún sông kok-thi ke ngìn tû khó-yî kiêu-thûng mò-ngai.
 
==Ngî-yîm hì-thúng ==
匿名使用者