"Kazakh-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Hâ-sat-khiet-ngî to Kazakh-ngî
無編輯摘要
|-
| valign="top"|Koet-kâ:
|[[Kazakhstan]]
|[[Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán]]
|-
| valign="top"|Thi-khî:
|[[Kazakhstan]]
|[[Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán]]
|-
| valign="top"|Sṳ́-yung ngìn-su:
|ISO 639-3||[http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=kaz kaz]
|}
'''Hâ-sat-khietKazakh-ngî''' (哈薩克語, Қазақ тілі/Kazaq tili/قازاق تىلى‎) su̍k-yî [[Â-ngì-thaiAltai Ngî-ne]] [[Thu̍t-kiâTurk Ngî-chhu̍k]] he [[Hâ-sat-khietKazakh-chhu̍k]] só sṳ́-yung ke ngî-ngièn, lâu khì-thâ su̍k Thu̍t-kiâTurk Ngî-chhu̍k ke mìn-chhu̍k ngî-ngièn siông-tông chiap-khiun.Hâ-sat-khietKazakh mìn-chhu̍k he yu kú-thoi [[Vû-sûn]], [[Thu̍t-kiâ]], [[Khie-tan]], [[Mùng-kú]] tén phu-chhu̍k chhai chhòng-khì siông-chhu chûng fat-chán ke, Hâ-sat-khietKazakh-ngî kóng-yit fûn-phu chhai pâu-koat [[Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán|Hâ-sat-khiet Khiung-fò-koetKazakhstan]], [[Chûng-koet]] [[Sîn-kiông Vì-ngâ-ngì Chhṳ-chhṳ-khî]] yî-khi̍p chhièn [[Sû-lièn]] thi-khî chhai-nui ke [[Chûng-Â]] thi-khî.
 
Hâ-sat-khietKazakh-chhu̍k ngièn-lòi sṳ́-yung [[Kú-thoi Thu̍t-kiâ]] ke [[Ngo̍kThu̍t-ngì-vònkiâ Sṳ-mû]] vi kî-chhú ke [[vùn-sṳ]], heu-lòi kói-cho yin-yung [[Â-lâ-pak Sṳ-mû]]. Chhièn Sû-lièn kin-nui ke [[Hâ-sat-khietKazakh-chhu̍k]] yî [[1940-ngièn]] chhái-yung [[Sî-lî-ngìKyril Sṳ-mû]] vi kî-chhú ke [[vùn-sṳ]]; Chûng-koet kin-nui yî [[1964-ngièn]] khôi-sṳ́ sṳ́-yung [[Lâ-tên Sṳ-mû]] vi kî-chhú ke khiung-yû ngi-sṳ̍p-si ke phú-yîm sṳ-mû.
 
==Li̍t-sṳ́ ==
==Vùn-sṳ ==
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Hâ-sat-khietKazakh [[Sî-lî-ngìKyril Sṳ-mû]]'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Hâ-sat-khietKazakh Â-lâ-pak Sṳ-mû'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Hâ-sat-khietKazakh Lâ-tên Sṳ-mû'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Yîn-ngî Fân-yi̍t'''
|-
== Chu-sṳt ==
== Chhâm-siòng ==
*[[Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu]]
==Ngoi-phu Lièn-kiet ==
*[http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D1%82&variant=kk-latn Hâ-sat-khiet Ngùi-kî Pak-khô] (Lâ-tên Sṳ-mû)
*[http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D1%82&variant=kk-arab Hâ-sat-khiet Ngùi-kî Pak-khô] (Â-lâ-pak Sṳ-mû)
{{InterWiki|code=kk}}
 
匿名使用者