"Maharashtra" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pâng to Maharashtra
無編輯摘要
 
[[File:India_Maharashtra_locator_map.svg|right|thumb|390px|Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pângMaharashtra.]]
''' Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pângMaharashtra ''' ([[Mâ-là-thiMarathi-ngî]]: '''{{lang|mr|महाराष्ट्र}}''', [[Yin-thiHindi-ngî]]: '''{{lang|hi|महाराष्ट्र}}''', [[Là-tên sṳ-mû]] chón-siá: {{IAST|mahārāṣṭra}}), vi-yî [[Yin-thu]] chûng-phu, kâi pâng Sú-fú vì [[Men-mâiMumbai]], he Yin-thu ke chú-yeu kîn-chi fò vùn-fa chûng-sîm chṳ̂-yit. Yì [[Phú-nâPune]] yi̍t vì kâi pâng chṳ̂ chú-yeu sàng-sṳ chṳ̂-yit. 「 mâ hâ là sṳ̂ thi̍t là 」"Maharashtra" chhai [[Yin-thiHindi-ngî]] ke yi-sṳ̂ he "ví-thai ke mìn-chhu̍k".
 
Mâ-hâ-là-sṳ̂-thi̍t-là-pângMaharashtra he khi̍p-yín ngoi koet thèu chṳ̂ chui-tô ke Yin-thu thi-khî, yì-chhiâ khì chhut khiéu chúng ngiak tha̍t-to chhiòn-koet ke 32%. Chui yû-miàng ke kín tiám he su̍k-yî [[sṳ-kie vùn-fa vì-sán]] ke [[â-yî-thò-Ajanta sa̍k-fut]] lâu [[âi lo̍k làEllora sa̍k -fut]].
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî ==
4,828

次編輯