"Khiun" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Khiùn to Khiun
 
'''KhiùnKhiun''' (郡), he [[Chûng-koet]], [[Ngi̍t-pún]], [[Chêu-siên]], [[Ye̍t-nàm]] tén [[Hon-sṳ Vùn-fa-khiên]] nui koet-kâ thi-khî sṳ́-yung ke yit-chak hàng-chṳn khî-va̍k tân-vi, ngièn-thèu yî [[Chûng-koet]], chên chok-vi thi-yit fe̍t-chá thi-ngi kip hàng-chṳn khî-va̍k, [[Thòng-chhèu]] chṳ̂-heu yí-kîn mò sṳ́-yung.
 
[[Category:Hàng-chṳn khî-va̍k]]
3,854

次編輯