Khiun

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khiùn)

Khiun (郡), he Chûng-koet, Ngi̍t-pún, Chêu-siên, Ye̍t-nàm tén Hon-sṳ Vùn-fa-khiên nui koet-kâ thi-khî sṳ́-yung ke yit-chak hàng-chṳn khî-va̍k tân-vi, ngièn-thèu yî Chûng-koet, chên chok-vi thi-yit fe̍t-chá thi-ngi kip hàng-chṳn khî-va̍k, Thòng-chhèu chṳ̂-heu yí-kîn mò sṳ́-yung.