"Vì-tô-li-â-chû" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Victoria (Au-chû)
(唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Vì-tô-li-â-chû to Victoria (Àu-chû)
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Victoria (Au-chû)
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Victoria (ÀuAu-chû)]]
8,888

次編輯