Victoria (Yîn-ngî: State of Victoria) he Au-chû ke chû, vi-yî Au-chû Thai-liu̍k tûng-nàm-tôn, chhiòn-chû hien-kîm va̍k-fûn vi 79-ke thi-fông chṳn-fú khî-vet. Victoria mien-chit 237,629 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu vi Au-chû thi-ngi thai. Sú-fú Melbourne vi Au-chû thi-ngi thai sàng-sṳ. Victoria su-yû "fâ-yèn-chû" (The Garden State) ke mî-yì.

Victoria.


Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá
 

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá