"Hò-làn Tâi-thi Sat-khiet-sùn-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Tâi-thi Tet-ngî
(唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Hò-làn Tâi-thi Sat-khiet-sùn-ngî to Tâi-thi Saxon-ngî
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Tâi-thi Tet-ngî
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Tâi-thi SaxonTet-ngî]]
8,888

次編輯