Île-de-France he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Champagne-Ardenne chiap-yòng. Chúng mien-chit 12,012 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 12,005,077-ngìn (2014-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Pâ-lì-sṳ, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise lâu Yvelines. Khì sú-fú he Pâ-lì-sṳ.

Île-de-France .
Île-de-France Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Île-de-France siông-koân ke tóng-on.