Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k

Yùn-lìm-yen Sṳ̂-li̍p Tûng-nàm Koet-mìn-chûng-ho̍k(雲林縣私立東南國民中學), ya ham-cho Tûng-nàm Koet-chûng(東南國中), he Thòi-vân Yùn-lìm ke yit-kiên thoi-yung(代用) koet-mìn-chûng-ho̍k(國民中學).[1]

Li̍t-sṳ́編輯

Tûng-nàm Koet-chûng ngièn-pún ham-cho Tûng-nàm Chûng-ho̍k(東南中學), 1930 ngièn chhai Kông-sû Chṳ́n-kông chhóng-li̍p. 1949 ngièn Chûng-fà Mìn-koet Chṳn-fú chhat-thui to Thòi-vân-tó ke sṳ̀-heu thèn-to Thòi-vân.[2]

1957 ngièn, Tûng-nàm chhai Yùn-lìm-yen Sî-lô-tsṳ́n fu̍k-káu(復校), tông-sṳ̀ ke Tûng-nàm he yit-kiên vàn-chhiòn-chûng-ho̍k(完全中學), yû chhû-chûng-phu(初中部) lâu kô-chûng-phu(高中部). 1968 ngièn, Chûng-fà Mìn-koet khôi-sṳ́ kiú-ngièn koet-mìn ngi-vu kau-yuk(九年國民義務教育), phi-ha̍p chṳn-fú ke chṳn-chhet, Tûng-nàm kói-chṳ(改制) sṳ̀n thoi-yung(代用) koet-chûng(國中) chṳ-kîm.[2]

Siong-phién編輯

Chhâm-siòng編輯

  1. 周麗蘭 (2015-11-21). "代用國中存廢 再搬上檯面". 中國時報 (中國時報集團). Archived from the original on 2017-08-21. 2017-08-21 chhà-khon. 
  2. 2.0 2.1 "校史". Tûng-nàm Koet-chûng. 2017-08-21 chhà-khon. 

Ngoi-phu lièn-kiet編輯