Yî-liàu Ví-sâng (醫療衛生, Health Care) he chín-thôn, chhṳ-liàu lâu yi-fòng chhi̍t-phiang, sún-sông lâu khì-thâ chhai ngìn-lui ke sâng-lî lâu sîm-lî sún-sông. Yî-liàu Ví-sâng pó-khien he thûng-ko chôn-chṳt yî-liàu, Ngà-khô, chhu-sán (Sán-khô), Yî-ho̍k, fu-lî, ngiam-kông, yo̍k-ho̍k, sîm-lî-ho̍k lâu khì-thâ Yî-liàu Ví-sâng Chôn-ngia̍p ke chhiùng-ngia̍p ngìn-yèn. Kì he chṳ́ chhai thì-kiûng chhû-kip pó-khien, ngi-kip fu-lî, sâm-kip pó-khien, yî-khi̍p kûng-khiung ví-sâng ke kûng-chok.

Yî-liàu Ví-sâng.