Phiang

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhi̍t-phiang)

Phiang (病, Disease) me cho-tet ôn-to chhi̍t-phiang, he sâng-vu̍t chhai yit-thin ngièn-yîn ke sún-hoi-sin chok-yung hâ, yîn chhṳ-vún thiàu-chiet fún-lon yì fat-sâng ke yi-sòng sâng-miang fa̍t-thûng ko-chhàng. Tô-sú phiang, kî-thí tui phiang-yîn só yín-hí ke sún-hoi fat-sâng yit-hì-lie̍t khong-sún-hoi fán-yin; chhṳ-vún thiàu-chiet ke fún-lon, sún-hoi lâu khong-sún-hoi fán-yin, péu-hien vì phiang ko-chhàng chûng kok-chúng fu̍k-chha̍p ke kî-nèn, thoi-chhia lâu hìn-thai kiet-kèu ke yi-sòng pien-fa, yì liá-têu pien-fa yu cho-tet sṳ́ kî-thí kok Hi-kôn hì-thúng chṳ̂-kiên yî-khi̍p kî-thí lâu ngoi-kie fàn-kin chṳ̂-kiên ke hia̍p-thiàu kôan-he fat-sâng chong-ngai, yín-hí kok-chúng chin-chhong, thí-chṳ̂n lâu hàng-vì yi-sòng, thi̍t-phe̍t he tui fàn-kin sṳt-yin nèn-li̍t lâu thí-li̍t kám-ngio̍k sṳm-chṳ sóng-sṳt.

Phiang.