Windsor lâu Maidenhead

Windsor lâu Maidenhead (Yîn-ngî: Royal Borough of Windsor and Maidenhead) he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet ngi-kip hàng-chṳn-khî, khî-lì Lùn-tûn yok 48.6 kûng-lî, chúng mien-chit 198.43 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 145,100 (2011-ngièn).

Windsor lâu Maidenhead.
Windsor lâu Maidenhead.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯