Wikipedia:Kón-lî-yèn/Chhiáng-khiù/User:小躍/Thi-sâm-pài

User:小躍 (貢獻)編輯

  • One of active users who have contributed here around these months.

(+) 贊成/Chan-sṳ̀n (Support)編輯

(-) 反對/Fán-tui (Oppose)編輯

意見/Yi-kien編輯

  •   Vàn-sṳ̀n,有效票3張,支持票3張,反對票0張。--Engle躍】 13:16, 29 一月 2016 (UTC)