Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî

Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî (Yîn-ngî: Walt Disney World Resort), sòng kién-chhṳ̂n Disney Sṳ-kie (Disney World), vi yî Mî-koet Florida [[O-làn- tô]], he chhiòn sṳ-kie chui-thai ke Disney chú-thì kûng-yèn lâu thu-ká-khî, mien-chit tha̍t 42,000 Phìn-fông Yîn-méu , thai-yok vì 170 phìn-fông kûng-lî. Kì he chhiòn-khiù Disney hì-lie̍t chú-thì lo̍k-yèn chûng kûi-mù chui-thai ke yit-ke.

Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.
Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.
檔案:WDWAK Tree of Life.jpg
Walt Disney Sṳ-kie Thu-ká-khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Fat-chán yèn-kiet編輯

==Sat sṳ̂

Chú-thì kûng-yèn編輯

Súi-sông lo̍k-yèn編輯

Thu-ká chiú-tiam編輯

Khì-thâ sat-sṳ̂編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂ liau編輯

Chhâm-kien編輯