Florida he Mî-koet ke yit-ke chû.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Fap-li̍t 編輯

Tsṳn-fú 編輯

Thi-lî 編輯

Koet-kâ Kûng-yèn 編輯

Kîn-tsi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Tshung-yeu Sàng-sṳ 編輯

Kau-yuk 編輯

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk 編輯

Kâu-thûng 編輯

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t 編輯

Tshâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯