Voronezh (Ngò-ngî: Воро́неж) he Ngò-lò-sṳ̂ Voronezh-chû sú-fú. 2002-ngièn ngìn-khiéu vi 848,752-ngìn. 1585-ngièn kien-li̍p. Vi-yî lièn-chiap sú-tû Mo̍k-sṳ̂-khô lâu Vû-khiet-làn sú-tû Kî-phú ke Thiet-lu sông.

Voronezh.
Voronezh.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯