Voronezh (Ngò-ngî: Воро́неж) he Ngò-lò-sṳ̂ Voronezh-chû sú-fú. 2002-ngièn ngìn-khiéu vi 848,752-ngìn. 1585-ngièn kien-li̍p. Vi-yî lièn-chiap sú-tû Mo̍k-sṳ̂-khô lâu Vû-khiet-làn sú-tû Kî-phú ke Thiet-lu sông.

Voronezh.
Voronezh.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá