Volga hò

Volga hò (Ngò-ngî: Волга) vi yî Ngò-lò-sṳ̂ sî-nàm-phu, chhiòn-chhòng 3,692 kûng-lî, he Êu-chû chui chhòng ke hò-liù, ya-he sṳ-kie chui chhòng ke nui-liù hò, liù-ngi̍p Lî-hói.

Volga hò.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Kîn-chi編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯