Vòng Ngiu̍k-yùng(1977-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit –  ) he chhut-sṳ yî Thòi-vân Fâ-liên ke Hak-kâ-ngìn, Thòi-vân yû-miàng nàm-ngi-ngìn, vì chhièn thòn-thí 183club sṳ̀n-yèn chṳ̂-yit, yû “Tûng-hói Séu Vòng-chṳ́” chṳ̂ chhṳ̂n.

Vòng Ngiu̍k-yùng
Nàm-ngi-ngìn
Lò-mâ-sṳ Huang Yu Rong
Yîn-vùn miàng Ehlo
Sok-ho Tûng-hói Séu Vòng-chṳ́
Koet-sit Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Mìn-chhu̍k Hak-kâ-ngìn
Chhut-se (1977-04-01) 1977-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit (44-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Fâ-lièn-yen Lui-sui-hiông
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, kô-sú
Ngî-ngièn Koet-ngî, Hak-kâ-ngî, Thòi-ngî, Yîn-ngî
Yîm-ngo̍k lui-hîn Fà-ngî liù-hàng yîm-ngo̍k
Chhut-tho thi-tiám Thòi-vân Thòi-vân
Chhut-tho ngit-khì 2001-ngièn,​-chhièn​(2001
Chhut-tho-chok Pan-sṳ̀n-ngièn Chú-chông ha̍p-si̍p chûng Tûng-hói Séu Vòng-chṳ́ yit-khiuk
Chhong-phién kûng-sṳ̂ Fà-na̍p Chhong-phién
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Sâm-li̍p Ngi-nèn Thiên-ha̍p Chhòn-pô
Siông-koân 183club
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien