Sên-chho (星座), chhai thiên-vùn-ho̍k lî-tú, he chṳ́ thiên-táng siông-lìn ke yit-tôi sên ke thúng-chhṳ̂n.

Sên-chho

Kîm-ha thiên-vùn-ho̍k chiông thiên-táng ke sên pûn cho 88 sên-chho.

Sên-chho lie̍t-péu 編輯