Vòng-theu (Ho̍k-miàng: Glycine max; Yîn-ngî: Soybean) he yit-chúng khì chúng-chṳ́ hàm-yû fûng-fu ke Thàn-pha̍k-chṳt ke Theu-khô chhṳ̍t-vu̍t, yit-pân tû chṳ́ khì chúng-chṳ́ yì ngièn. Vòng-theu chhṳ̀n thó Yèn-hìn, khiù-hìn. Chúng phì ngân-setvòng-set, thâm liu̍k-set, het-set, phe̍t miàng vì Thai-theu (大豆), chhiâng-theu (m̀-he chṳ́ van-theu), het-theu, yî vòng-theu chui sòng-kien.

Vòng-theu.
Vòng-theu.

Hìn-thaiPhiên-siá

Fûn-puPhiên-siá

Chúng chhṳ̍tPhiên-siá

Yung-thùPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá

Chṳ̂-liau lòi-ngiènPhiên-siá

Yèn-chhûn ye̍t-thu̍kPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá