Ulyanovsk (Ngò-ngî: Ульяновск) he Ngò-lò-sṳ̂ Ulyanovsk-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 893 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 316.9 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 613,786-ngìn. 1648-ngièn kien-li̍p.

Ulyanovsk.
Ulyanovsk Khì-chì
Ulyanovsk Chúng-thúng-khiâu (President Bridge).
Ulyanovsk.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Chiá-moi sàng-sṳ 編輯