Pridnestrovia Moldavia Khiung-fò-koet
Република Молдовеняскэ Нистрянэ
Flag of Transnistria (state).svg
Coat of arms of Transnistria.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Transnistria in Europe (zoomed).svg
Transnistria ke só-chhai.
sú-tû Tiraspol

Pridnestrovian Moldavia Khiung-fò-koet (Moldova-ngî: Република Молдовеняскэ Нистрянэ), koet-chi sông phú-phiên ngin-vì liá-he Moldova liâng-thú ke yit phu-fûn. Than-he sṳ-sṳ̍t sông Transnistria chhai Sû-lièn kié-thí sṳ̀ chhiu chhṳ-hàng siên-pu thu̍k-li̍p, pin sṳ̀n-li̍p Pridnestrovian Moldavian Khiung-fò-koet, thin-tû Tiraspol. Tông-thi ngìn-khiéu yok 555,000ngìn (2009-ngièn).

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá