Thai-ngî ( ภาษาไทย) he Thai-koet ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Tai-Kadai Ngî-chhu̍k. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 60,000,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Thai-ngî Wikipedia