Thai Vòng-koet
ราชอาณาจักรไทย
Flag of Thailand.svg
Emblem of Thailand.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Mìn-chhu̍k, Chûng-kau, Koet-vòng
koet-kô: Phleng Chat
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationThailand.png
Thai-koet ke só-chhai.
sú-tû Bangkok
Chui-thai sàng-sṳ Bangkok
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 514,000 km² sṳ-kie thi 49 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Thai-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 65,444,371 ngìn , sṳ-kie thi 19 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 127 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 59 miàng
mìn-chhu̍k Thai-koet-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .th
koet-chi thien-fa khî-ho +66

Thai-koet (泰國) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá