Tatarstan Khiung-fò-koet (韃靼斯坦共和國, Tatar-ngî: Tatarstan Respublikası/Татарстан Республикасы) he yit-ke Ngò-lò-sṳ̂ Chhṳ-chhṳ Khiung-fò-koet, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Mien-chit 6.8-van phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 3,779,800 (2002-ngièn su-kí) , sú-tû Kazan. Tat-tat-sṳ̂-thán Khiung-fò-koet Tatar-ngìn cham ngìn-khiéu 53.2%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 39.7%.

Tatarstan Koet-khì
Tatarstan Koet-fui
Tatarstan Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá