Tûng Lò-mâ Ti-koet he yit-ke li̍t-sṳ́ sông tî-miàng ke Ti-koet. Ti-koet vi-yî Êu-chû tûng-phu, liâng-thú chên pâu-koat Êu-Â-Fî sâm-thai chû ke Â-chû sî-phu lâu Fî-chû Pet-phu, he kú-thoi lâu Chûng Sṳ-ki Êu-chû li̍t-sṳ́ sông chui yû-kiú ke Kiûn-chú chṳ koet-kâ.

Tûng Lò-mâ Ti-koet.

Ti-koet ke miàng-chhṳ̂nPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-fông hàng-chṳn chṳ-thuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Vùn-ho̍kPhiên-siá

Kien-chukPhiên-siá

Khô-ho̍k kî-su̍tPhiên-siá

Sa-fi fûng-siu̍kPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá

Ngoi-kâuPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá