Tûng Lò-mâ Ti-koet

Tûng Lò-mâ Ti-koet he yit-ke li̍t-sṳ́ sông tî-miàng ke Ti-koet. Ti-koet vi-yî Êu-chû tûng-phu, liâng-thú chên pâu-koat Êu-Â-Fî sâm-thai chû ke Â-chû sî-phu lâu Fî-chû Pet-phu, he kú-thoi lâu Chûng Sṳ-ki Êu-chû li̍t-sṳ́ sông chui yû-kiú ke Kiûn-chú chṳ koet-kâ.

Tûng Lò-mâ Ti-koet.

Ti-koet ke miàng-chhṳ̂n編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-fông hàng-chṳn chṳ-thu編輯

Vùn-fa編輯

Vùn-ho̍k編輯

Kien-chuk編輯

Khô-ho̍k kî-su̍t編輯

Sa-fi fûng-siu̍k編輯

Kîn-chi編輯

Kiûn-sṳ編輯

Ngoi-kâu編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhâm-siòng編輯