Tûng Lò-mâ Ti-koet he yit-ke li̍t-sṳ́ sông tî-miàng ke Ti-koet. Ti-koet vi-yî Êu-chû tûng-phu, liâng-thú chên pâu-koat Êu-Â-Fî sâm-thai chû ke Â-chû sî-phu lâu Fî-chû Pet-phu, he kú-thoi lâu Chûng Sṳ-ki Êu-chû li̍t-sṳ́ sông chui yû-kiú ke Kiûn-chú chṳ koet-kâ.

Tûng Lò-mâ Ti-koet.

Ti-koet ke miàng-chhṳ̂n phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-fông hàng-chṳn chṳ-thu phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Vùn-ho̍k phiên-siá

Kien-chuk phiên-siá

Khô-ho̍k kî-su̍t phiên-siá

Sa-fi fûng-siu̍k phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Kiûn-sṳ phiên-siá

Ngoi-kâu phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá