Tûng Kalimantan

Tûng Kalimantan (Yin-nì-ngî: Kalimantan Timur) he Yin-nì Kalimantan ke si-ke sén-fun tsṳ̂-yit. Sén-fú he Samarinda. Tûng Kalimantan mien-tsit thai-yok ngi-sṳ̍p-ngi van phiàng-fông kûng-lî, he Yin-nì thi-ngi thai-sén, tshôi Kalimantan si-ke sén-chûng mien-tsit chui-thai, mien-tsit pâu-hàm Celebes Hói chûng ke kok-tó.

Tûng Kalimantan

Li̍t-sṳ́編輯

Kîn-tsi編輯

Vùn-fa編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng編輯

Chhâm-siòng編輯