Surigaonon-ngî

Surigaonon

Koet-kâ: Fî-li̍t-pîn
Thi-khî: Surigao khi̍p Carrascal
Sṳ́-yung ngìn-su: 345,000
Fûn-lui: Nàm-tó Ngî-ne
Mâ-lòi Pô-lî-nî-sî-â Ngî-tshu̍k
Surigaonon-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 sgd


Surigaonon-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki phiên-siá

Tsu-sṳt phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá