Sunda-ngî (Basa Sunda, yi-sṳ̂ vì "Sunda-ngìn ke ngî-ngièn ") he yit-ke sòng chhai Yin-nì ke Jawa sṳ́-yung ke ngî-ngièn. Kì su̍k-yî Nàm-tó Ngî-hì ke Mâ-lòi - Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k. (siòng-se ke fûn-lui vì: Nàm-tó Ngî-hìMâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍kSî Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍kSunda Ngî-chhu̍k). Sṳ́-yung liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-sú thai-yok vì 2700 van-ngìn, tsam Yin-nì ke ngìn-khiéu 15%. Sunda-ngî yû si chúng fông-ngièn: Banten fông-ngièn, Bogor fông-ngièn, Kuningan fông-ngièn lâu Cirebon fông-ngièn. Khì-chûng Kuningan fông-ngièn sṳ́-yung ke fam-vì chui kóng thai, he Sunda-ngî ke chú-yeu fông-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sunda-ngî Wikipedia