Smolensk (Ngò-ngî: Смоленск) he Ngò-lò-sṳ̂ Smolensk-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô sî-nàm-phu 360 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 166.3 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 326,861-ngìn. 863-ngièn kien-li̍p.

Smolensk fó-chhâ-cham.
Smolensk Vûn-chông
Smolensk.
Smolensk.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá