Smolensk (Ngò-ngî: Смоленск) he Ngò-lò-sṳ̂ Smolensk-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô sî-nàm-phu 360 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 166.3 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 326,861-ngìn. 863-ngièn kien-li̍p.

Smolensk fó-chhâ-cham.
Smolensk Vûn-chông
Smolensk.
Smolensk.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯